Singapur és la segona ciutat més sostenible del món degut a la gestió de l’aigua, transport i compromís amb un planejament urbà ”verd ”. Singapur està a Àsia.