En aquest apartat veurem quines idees són bones per fer un món molt sostenible.

1- Utilitzem botelles de metall reutilitzables per a reduir el consum de les botelles de plàstic.

2- Utilitzem bosses reutilitzables per a l’hora d’anar a comprar reduir el consum de les bosses de plàstic.

3- Intentar comprar menjar que no ve envasats.

4- Tancar les aixetes quan ens rentam les dentes.

5- Utilitzar transport que no contamini.

6- Només utilitzar el cotxe en cas de què el destí estigui enfora i no hi hagi transport públic.

7- En cas de tenir jardí plantar un arbre i plantes autòctones i de baix consum d’aigua.