Mostreig:

Primer de tot ens donaran una parcel·la, llavors férem un quadrat de 50×50 cm amb la corda , després agafam la pala i agafam només un dit d’arena d’alt i posam l’arena a un cub,seguidament  ens donaren una altra parcel·la  i havíem de fer el mateix.

Anàlisi:

Dies després va venir na Victòria a les classes i cada grup agafa el seu mostreig, llavors classificarem els plàstics en els diferents grups de microplàstics i mesoplàstics. 

Presentació